IELTS (International English Language Testing System) iki türden oluşur:

1. Academic
2. General Training.

Bu sınavda dünyada bir çok kurum ve üniversite tarafindan kabul edilen Inglizce’de yeterlilik sınavıdır. IELTS hangi tür sınavına gireceğinizi sınav sonucunu vereceğiniz kurumdan öğrenmeniz ve bunu sınava girmeden önce belirtmeniz gerekmektedir.

IELTS dört bölümden oluşur:

1. Listening
2. Reading
3. Writing
4. Speaking