Başkent, Atılım, Çankaya, Bilgi, Sabancı, Hacettepe , ODTÜ, D. Akdeniz, İTÜ, Ankara, Gazi, Ufuk, Işık, Kültür, Bigi, Yeditepe, Boğaziçi ve diğer üniversitelerin yaptığı writing, reading, listening, use of English-vocabulary ve speaking alanlarında İngilizcede yeterlilik sınavıdır.

ADÖM’de ilgili üniversitelerin sınavına parelel olarak öğretim görevlileri ile hazırlık yapılır ve öğrenciler kendi üniversitelerinde girecekleri asıl sınav örneğine benzer, aynı formatta parelel sınavlara girer ve bu şekilde kendi üniversitelerinin ”proficiency” sınavı ile ilgli tecrübe edinirler.