Ögrencilerin dönem içi okudukları elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate ve pre-faculty düzeylerinde yapılan ara sınavlara yönelik destek programlarını oluşturur. ADÖM’de bütün bu düzeylerde destek programları mevcuttur.